วัดโฝวกวงซัน

วัดโฝวกวงซัน
วัดโฝวกวงซัน

วัดโฝวกวงซัน วันนี้ บ้านเจ้หวานสะพานปลา จะพาสมาชิกทุกท่านไป แถวถนนคู้บอน เขตคลองสามวา เพื่อชมอีกหนึ่งวัดสวยที่อยู่ในประเทศไทย แต่เมื่อเข้าไปชมด้านในแล้วเหมือนบินไปไหว้พระไกลถึงไต้หวัน “วัดโฝวกวงซัน” หรือ “สถาบันพุทธศาสนา เถรวาท-มหายาน” ซึ่งเป็นวัดสาขาจากไต้หวัน

วัดโฝวกวงซัน

“วัดโฝวกวงซัน” หรือ “สถาบันพุทธศาสนา เถรวาท-มหายาน” เป็นวัดสาขาจากไต้หวัน สถานที่แห่งนี้ได้ถูกออกแบบตามสถาปัตยกรรมของไต้หวัน เมื่อใครไปเยือนที่วัดนี้แล้วจะรู้สึกราวกับว่าเดินทางมายังไต้หวันกันทีเดียว

ความเป็นมาของ วัดโฝวกวงซัน

ความเป็นมาของ สถาบันพุทธศาสนา เถรวาท-มหายาน หรือ วัดโฝวกวงซัน เป็นวัดในพระพุทธศาสนานิกายมหายาน ก่อตั้งขึ้นภายใต้การนำของพระคุณเจ้า พระเถระซิงหวิน เมื่อ พ.ศ. 2510 ณ เมืองเกาสง ไต้หวัน มีจุดมุ่งหมายหลักเพื่อเผยแผ่พุทธศาสนาให้แพร่หลายไปทั่วโลก โดยยึดหลักให้การศึกษาในการพัฒนาบุคคล สืบสานวัฒนธรรมในการประกาศพุทธธรรมคำสอน บำเพ็ญกุศลในการช่วยเหลือพัฒนาสังคม เน้นการปฏิบัติธรรมในการจรรโลงซึ่งจิตใจ โดยขยายการพัฒนาไปสู่ประเทศต่าง ๆ รวมทั้งประเทศไทยผ่านวัดสาขากว่า 200 แห่งทั่วโลก

วัดโฝวกวงซัน

ภายในวัดมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ และเทพหลายองค์ให้ไปกราบไหว้ขอพร เมื่อเดินเข้าไปบริเวณวัดจะเห็นประตูวัดขนาดใหญ่ นักท่องเที่ยวที่มายังแห่งนี้จะต้องไม่พลาดถ่ายรูปกับประตูสูงเด่น ด้านข้างมีพระศากยมุนีหยกขาวให้กราบไหว้ก่อนเดินเข้าไปด้านใน

เมื่อก้าวบันไดสู่ทางเข้าด้านในจะเป็นโถงรับรอง จะพบกับ “ไมตรียกุมารสต” (พระศรีอริยเมตไตรย 100 กุมาร) ซึ่งวัดในจีนมักจะประดิษฐานองค์พระศรีอริยเมตไตรยไว้ที่ประตูบรรพตทางด้านหน้า เนื่องจากด้วยใบหน้าที่ยิ้มแย้มแจ่มใสของท่านนั้น เพื่อคอยต้อนรับพุทธศาสนิกชน รวมถึงเพื่อการอยู่รวมกันอย่างสงบสุข นำไปสู่โชคลาภความเจริญรุ่งเรือง

วัดโฝวกวงซัน

และบริเวณด้านข้างทั้งสองฝั่งคือ “ท้าวจตุมหาราชา” หรือเรียกกันว่า “มหาจตุวัชระ” โดยตามคติความเชื่อทางพระพุทธศาสนานั้น ทรงเป็นธรรมบาลผู้พิทักษ์รักษาคุ้มครอง ซึ่งตามคติทางพระพุทธศาสนานั้น ในจตุรทิศทรงมีธรรมบาลคอยพิทักษ์คุ้มครองรักษาอยู่โดยรอบ ซึ่งในพุทธวิหารตามวัดวาอาราม จะสร้างเป็นประติมากรรมขนาดใหญ่ ประดิษฐานไว้บริเวณประตูบรรพตทางเข้าเบื้องหน้า โดยแยกประดิษฐานอยู่ทางด้านซ้ายและด้านขวา

หลังจากเดินเข้าไปภายในวัด จะเห็นบรรยากาศโดยรอบดูกว้างขวางและงดงาม เพราะที่นี่ได้ออกแบบพุทธวิหารทั้งหมดเป็นศิลปะแบบจีน ประกอบไปด้วย วิหารกลาง วิหารพระอวโลกิเตศวร ห้องวิปัสสนา หอฉัน ห้องเรียนพุทธศาสนา ห้องประชุม เรือนรับรอง (ห้องพักของสาธุชน) หอพระไตรปิฎก (ห้องสมุด) เป็นต้น ทุกรายละเอียดของวัดถูกประดับตกแต่งได้อย่างสวยงาม เป็นการเดินชมวัดที่ให้ความรู้สึกแปลกใหม่ ตื่นตาตื่นใจในทุกความยิ่งใหญ่และงดงาม

จากโถงรับรองเดินผ่านลานกว้างเพื่อมุ่งสู่วิหารกลาง ตั้งอยู่โดดเด่นเป็นศูนย์กลางของทุกสายตาของผู้มาเยือน ด้านหน้าของวิหารกลางแกะสลักเป็นรูปมังกรสีขาวอ่อนช้อยวิจิตรงดงาม ระหว่างเดินขึ้นไปยังด้านในจะมองเห็นเจ้าแม่กวนอิมสีทองอร่ามองค์ใหญ่อยู่ใกล้กับวิหารกลาง

วัดโฝวกวงซัน

ด้านในของวิหารกลางจะมีองค์พระ 3 องค์ เปรียบเสมือนเป็นองค์พระประธานของวิหารนี้ ริมผนังโดยรอบจะมีช่องขนาดต่างๆ วางองค์พระหลากหลายขนาดประดับอยู่ ส่วนริมผนังด้านนอกตกแต่งด้วยแผ่นกระเบื้อง ฐานวิหารเป็นเป็นหินแกะสลักรูปดอกไม้สวยงาม เมื่อเดินชมรอบวิหารจะพบกับวิหารพระกษิติครรภ์และวิหารพระศากยมุนีตั้งอยู่บริเวณด้านหลัง

วัดโฝวกวงซัน

นอกจากนี้ยังมีหอระฆัง (คัณฑฆระ) ซึ่งอารามที่มีขนาดใหญ่บางแห่งในจีน จะมีการหล่อสร้างระฆังให้มีขนาดใหญ่ และมีปริมาณน้ำหนักมาก โดยจะสร้างอาคารเพื่อสำหรับการแขวนระฆังขนาดใหญ่โดยเฉพาะ เรียกว่า หอระฆัง (คัณฑฆระ) โดยจะตั้งอยู่ทางด้านขวาของ “มหาวีระรัตนอุโบสถวิหาร” หากวัดหันหน้าไปทางทิศเหนือหรือทิศใต้ หอระฆังจะอยู่ทางทิศตะวันออก ส่วนหอกลองจะตั้งอยู่ทิศตะวันตก ซึ่งระฆังและกลองจึงถือเป็นเครื่องอุปกรณ์ดุริยางคธรรม ที่ใช้เพื่อประกอบพิธีกรรมทางศาสนาและเพื่อบอกกล่าวเวลา ตามช่วงขณะในกิจวัตรต่างๆ ของพระสงฆ์ในอาราม และบางครั้งเมื่อมีพระอาคันตุกเถระได้ธรรมยาตรามาเยือน ก็จะต้องมีการเคาะระฆังตีกลอง เพื่อความเป็นสิริมงคลถวายการต้อนรับที่ธรรมยาตรามาเยือน เป็นต้น

วัดโฝวกวงซัน

อีกหนึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ไม่ควรพลาดเลยก็คือ “วิหารพระอวโลกิเตศวรโพธิสัตว์” หรือบริเวณองค์เจ้าแม่กวนอิมองค์ใหญ่สีทองตั้งสูงสง่างาม รวมถึงมีรูปปั้นเทพจีนประดับอยู่รอบๆ ภายในเป็นห้องแอร์ มีรูปปั้นเจ้าแม่กวนอิมประดิษฐานอยู่ตรงกลางวิหาร ทั้ง 4 ปาง ได้แก่ ปรางค์ประธานบุตร ปางประทานพร ปางประทานทรัพย์ และปางประธานโชคลาภ

บริเวณด้านนอกของวิหารพระอวโลกิเตศวรโพธิสัตว์ จะประดับตกแต่งเป็นสวนสวยขนาดย่อม ให้ผู้มาเยือนได้มาเดินผ่อนคลายหรือถ่ายรูปกับบรรยากาศอันงดงามของบริเวณวัดไทยสไตล์ไต้หวันแห่งนี้

วัดโฝวกวงซัน

เป็นยังไงกันบ้างครับกับ ความเป็นมาของ วัดโฝวกวงซัน ที่ หวยสดบ้านเจ้หวานสะพานปลา ได้นำมาแบ่งปันกันในวันนี้ นับว่าเป็นอีกหนึ่งสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ในกรุงเทพฯ ที่สวยงาม น่าไปเช็คอินในช่วงวันหยุด นอกจากเราจะได้สักการะสะสมบุญ ถ่ายรูปภาพสวยๆ แล้ว ยังได้ตื่นตาตื่นใจกับสถาปัตยกรรมที่งดงามโดยที่ไม่บินไปไกลถึงไต้หวันอีกด้วย สำหรับวันนี้ เว็บหวยสดบ้านเจ้หวานสะพานปลา ต้องขอตัวลาไปก่อน ไว้พบกันใหม่ในบทความหน้า ขอบคุณครับ

Share:

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on pinterest
Pinterest
Share on linkedin
LinkedIn
On Key

Related Posts

หวยสุดปี๊ดกับเลขหวยปฏิทินจีน

สองแนวทางเลขเด็ด หวยสุดปี๊ดกับเลขหวยปฏิทินจีน สำหรับงวดวันที่ 1/7/65

สองแนวทางเลขเด็ด หวยสุดปี๊ดกับเลขหวยปฏิทินจีน สำหรับงวดวันที่ 1/7/65 หลังจากที่ได้มีการประกาศผลรางวัล สลากกินแบ่งรัฐบาล งวดวันที่ 16 มิถุนายนออกมาเป้นที่เรียบร้อย แล้วคอหวย นักเสี่ยงโชค ก็ผิดหวังบ้าง

ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล

ตรวจผลสลากกินแบ่งรัฐบาลงวดวันที่ 16 มิถุนายน 2565

ตรวจผลสลากกินแบ่งรัฐบาลงวดวันที่ 16 มิถุนายน 2565 หลังจากที่รอกันมานานแสนนาน แล้ววันนี้ก็มาถึง เป็นวันที่ประกาศ ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล คอหวย นักเสี่ยงโชค ที่ตามเลขเด็ดจากนักแนะแนวทางเลขเด็ดอยู่ น่าจะได้เ

เลขเด็ดแม่พุ่งพวง

เลขเด็ดแม่พุ่งพวง งวดวันที่ 16 มิถุนายน 2565

เลขเด็ดแม่พุ่งพวง งวดวันที่ 16 มิถุนายน 2565 เพื่อน ๆ คอหวย นักเสี่ยงโชค ทราบหรือไม่ว่า ถึงแม้จะผ่านมานานหลายปีแล้ว ที่ราชินีลูกทุ่ง “พุ่มพวง ดวงจันทร์” ได้จากบรรดาแฟนเพลงชาวไทยไป แต่นั่นก็ไม่ใช่ทั้งห

สมัครเล่นหวยออนไลน์

สมัครเล่นหวยออนไลน์ทำอย่างไร

สมัครเล่นหวยออนไลน์ทำอย่างไร สวัสดีเพื่อน ๆ ที่เข้ามาใหม่ ที่กำลังคิดจะเล่นหวยออนไลน์ ก่อนที่เราจะลองไปเล่น วันนี้ ลองมาศึกษากันก่อนว่า เป็นอย่างไร ขั้นตอนการสมัตร ข้อดี ข้อเสีย เป็นอย่างไร ควรเข้าไปเ