การถวายสังฆทานชุดเครื่องเขียน

การถวายสังฆทานชุดเครื่องเขียน
การถวยสังฆทานชุดเครื่องเขียน

การถวยสังฆทานชุดเครื่องเขียน วันนี้ บ้านเจ้หวานสะพานปลา จะขอพาสมาชิกทุกท่านไปรู้จัก การทำบุญ “ถวายสังฆทาน” ช่วยเสริมดวง เพิ่มความสิริมงคลแก่ผู้ถวาย โดยการถวายของใช้ที่เป็นประโยชน์แก่พระสงฆ์ และยังสามารถทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้กับบรรพบุรุษ จึงได้นำ การทำบุญถวายสังฆทานให้ถูกวิธี เพื่อเสริมความมงคล มาให้ทุกคนได้ถวายอย่างถูกวิธีและครบถ้วน

สังฆทาน คือ การถวายสิ่งของแก่หมู่พระภิกษุสงฆ์ เป็นการถวายกลาง ๆ ไม่จำเพาะเจาะจงภิกษุรูปหนึ่งรูปใด เมื่อถวายให้แล้วก็ถือว่าพระภิกษุสงฆ์ทุกรูปมีสิทธิ์ใช้สอยสิ่งของเหล่านั้นตามสะดวก อาจจะมีเพียงตัวแทนสงฆ์เพียงรูปเดียวมารับประเคน ก็ถือว่าเป็นสังฆทานเหมือนกัน

การถวายสังฆทาน

การถวายทานแก่พระสงฆ์อย่างหนึ่ง ที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่ามีอานิสงส์มาก ดังที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ใน ทักขิณาวิภังคสูตร ว่าการถวายสังฆทานแก่คณะพระสงฆ์ มีอานิสงส์มากกว่าการถวายทานเฉพาะเจาะจงแก่พระพุทธเจ้า แม้ยังทรงพระชนม์อยู่

การถวายสังฆทานนั้น เข้าใจกันโดยทั่วไปว่าคือการนำถังใส่จตุปัจจัยสีเหลืองไปถวายแก่พระสงฆ์รูปใดรูปหนึ่งหรือหลายรูปเท่านั้น แต่ความจริงแล้วสังฆทานอาจหมายถึงการถวายปัจจัยวัตถุใด ๆ ก็ได้ ที่เป็นประโยชน์แก่คณะสงฆ์โดยส่วนรวม เช่น การถวายกุฏิวิหาร หนังสือ ปากกา จาน หรือแม้กระทั่งไม้กวาด แม้จะกล่าวคำถวายหรือไม่กล่าว หรือกล่าวคำถวายเป็นอย่างอื่น แต่อาการแห่งการถวายเป็นการอุทิศให้แก่สงฆ์ เพื่อประโยชน์แก่สงฆ์ ก็จัดเป็นสังฆทานได้ สิ่งของที่จะถวายสังฆทาน มักเป็นสิ่งของที่จำเป็นสำหรับภิกษุสามเณร

การถวายชุดเครื่องเขียน

เนื่องจากในปัจจุบันพระสงฆ์ส่วนใหญ่มีโอกาสในการศึกษา จึงมีความจำเป็นต้องใช้อุปกรณ์การเรียน โดยเฉพาะหนังสือนักธรรม หนังสือบาลี สมุด กระดาษ ปากกา และดินสอ เพราะต้องใช้ในการศึกษาพระธรรมเครื่องเขียนเป็นอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับการเขียน ในการจดบันทึก ใช้ในการเขียนรายงาน รวมไปถึงการสร้างงานศิลปะต่างๆ อีกด้วย ซึ่งเครื่องเขียนนั้นมี ปากกา ดินสอ ขนาดต่างๆ เป็นต้น

การถวายชุดเครื่องเขียนสามารถถวายได้หลายโอกาส ได้แก่

 • ถวายชุดเครื่องเขียนเป็นบริวารกฐิน ผ้าป่า
 • ถวายชุดเครื่องเขียนในการทำบุญขึ้นบ้านใหม่ ทำบุญงานแต่ง
 • ถวายชุดเครื่องเขียนในโอกาสทำบุญเปิดสำนักงาน ครบรอบการเปิดบริษัท
 • ถวายชุดเครื่องเขียนในโอกาสเข้าเรียนมหาลัยใหม่ เปิดชั้นเรียนใหม่
 • ถวายชุดเครื่องเขียนในวันเกิด และโอกาสอันเป็นมงคลอื่นๆ
 • ถวายชุดเครื่องเขียนเพื่ออุทิศให้แก่ผู่ที่ล่วงลับ
 • ถวายชุดเครื่องเขียนแก่วัดที่เป็นสำนักเรียน
 • ถวายชุดเครื่องเขียนแก่พระที่ทำงานฝ่ายบริหาร เช่น เจ้าอาวาส พระเลขา เจ้าคณะต่างๆ
 • ถวายชุดเครื่องเขียนแก่พระที่กำลังเรียนนักธรรม บาลี หรือมหาวิทยาลัย
 • ถวายชุดเครื่องเขียนแก่พระที่เดินททางไปต่างประเทศ
 • ถวายชุดเครื่องเขียนเพื่อให้พระพกติดย่ามไว้ใช้
 • ถวายชุดเครื่องเขียนเพื่อหวังอานิสงส์ส่งเสริมการเรียนรู้
 • ถวายชุดเครื่องเขียนได้ในทุกๆ โอกาส

อานิสงส์ของการถวายชุดเครื่องเขียน

 • ทำให้เป็นผู้ที่มีการศึกษาที่ดี ศึกษา เล่าเรียนอะไรก็ไม่ติดขัด ได้ดีในการศึกษาเล่าเรียน
 • เป็นผู้มีจินตนาการสูง ไม่ติดขัด มีความรู้ความคิดไหลรื่นตลอด
 • เป็นผู้มีหน้าที่การงานดี ติดต่องาน สมัครงานที่ไหนก็ได้
 • เป็นผู้มวีอำนาจบริวาร
 • เป็นที่รักของคนทั้งหลาย

คำกล่าวถวายชุดเครื่องเขียน

อิมานิ มะยัง ภัณเต เลขะนะผะละกานิ สะปะริวารานิ ภิกขุสังฆัสสะ โอโณชะยามะ สาธุโน ภันเต ภิกขุสังโฆ อิมานิ เลขะนะผะละกานิ สะปะริวารานิ ปะฏิคัณหาตุ อัมหากัง ทีฆะรัตตัง หิตายะ สุขายะ

ข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญ ข้าพเจ้าทั้งหลาย ขอน้อมถวายซึ่งเครื่องเขียน กับของที่เป็นบริวาร ทั้บงหลายเหล่านี้ แด่พระสงฆ์ เพื่อประโยชน์ เพื่อความสุข แก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย สิ้นกาลนานเทอญ

การทำบุญถวายสังฆทานนั้นได้อานิสงส์ใหญ่มาก หากเราทำถูกต้อง ไม่ว่าจะเป็นสังฆทานที่สร้างกุศลเพื่อตนเอง หรือสังฆทานอุทิศให้ญาติที่ล่วงลับไปแล้ว ให้เราตั้งใจจัดหาซื้อของ ตามปัจจัยที่เรามี อย่าให้เราเดือดร้อนเพราะทำบุญ ให้ทำตามกำลัง แต่สิ่งสำคัญนั้นควรจะถวายสิ่งของที่มีคุณภาพ และตรงประโยชน์กับพระสงฆ์ด้วย เพราะในยุคปัจจุบันนั้น นิยมเรื่องถังเหลืองต่างๆ ที่พ่อค้าบางคนเห็นแก่ได้ นำเอาสิ่งของที่หมดคุณภาพ หมดอายุมาใส่ไว้ พอเราถวายไปพระสงฆ์ท่านก็ใช้ประโยชน์ไม่ได้ กลับกลายเป็นว่าทานที่เราทำนั้น กลายเป็นทาสทาน เป็นทานชั้นเลวที่แทบไม่เกิดอานิสงส์บุญเลย

เป็นยังไงกันบ้างครับกับ อานิสงส์ของ การถวายสังฆทานยา ที่ เว็บแทงหวย บ้านเจ้หวานสะพานปลา ได้นำมาแบ่งปันกันในวันนี้การทำบุญด้วยการถวายของแด่พระสงฆ์นอกจากจะได้รับอานิสงส์ผลบุญแล้ว ยังช่วยอำนวยความสะดวกให้กับพระสงฆ์ ผู้เป็นตัวแทนเผยแผ่หลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้า ถือเป็นการทำทานที่ยิ่งใหญ่อีกด้วย สำหรับวันนี้ เว็บแทงหวย บ้านเจ้หวานสะพานปลา ต้องขอตัวลาไปก่อน ไว้พบกันใหม่ในบทความหน้า ขอบคุณครับ

Share:

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on pinterest
Pinterest
Share on linkedin
LinkedIn
On Key

Related Posts

หวยสุดปี๊ดกับเลขหวยปฏิทินจีน

สองแนวทางเลขเด็ด หวยสุดปี๊ดกับเลขหวยปฏิทินจีน สำหรับงวดวันที่ 1/7/65

สองแนวทางเลขเด็ด หวยสุดปี๊ดกับเลขหวยปฏิทินจีน สำหรับงวดวันที่ 1/7/65 หลังจากที่ได้มีการประกาศผลรางวัล สลากกินแบ่งรัฐบาล งวดวันที่ 16 มิถุนายนออกมาเป้นที่เรียบร้อย แล้วคอหวย นักเสี่ยงโชค ก็ผิดหวังบ้าง

ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล

ตรวจผลสลากกินแบ่งรัฐบาลงวดวันที่ 16 มิถุนายน 2565

ตรวจผลสลากกินแบ่งรัฐบาลงวดวันที่ 16 มิถุนายน 2565 หลังจากที่รอกันมานานแสนนาน แล้ววันนี้ก็มาถึง เป็นวันที่ประกาศ ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล คอหวย นักเสี่ยงโชค ที่ตามเลขเด็ดจากนักแนะแนวทางเลขเด็ดอยู่ น่าจะได้เ

เลขเด็ดแม่พุ่งพวง

เลขเด็ดแม่พุ่งพวง งวดวันที่ 16 มิถุนายน 2565

เลขเด็ดแม่พุ่งพวง งวดวันที่ 16 มิถุนายน 2565 เพื่อน ๆ คอหวย นักเสี่ยงโชค ทราบหรือไม่ว่า ถึงแม้จะผ่านมานานหลายปีแล้ว ที่ราชินีลูกทุ่ง “พุ่มพวง ดวงจันทร์” ได้จากบรรดาแฟนเพลงชาวไทยไป แต่นั่นก็ไม่ใช่ทั้งห

สมัครเล่นหวยออนไลน์

สมัครเล่นหวยออนไลน์ทำอย่างไร

สมัครเล่นหวยออนไลน์ทำอย่างไร สวัสดีเพื่อน ๆ ที่เข้ามาใหม่ ที่กำลังคิดจะเล่นหวยออนไลน์ ก่อนที่เราจะลองไปเล่น วันนี้ ลองมาศึกษากันก่อนว่า เป็นอย่างไร ขั้นตอนการสมัตร ข้อดี ข้อเสีย เป็นอย่างไร ควรเข้าไปเ