เจ๊หวานสะพานปลา หวยหุ้นวีไอพี

จุดน่าสนใจน่าไป ไหว้พระวัดใหญ่ชัยมงคล ต้อนรับวันหยุด 66

Title_Wat Yai Chaimongkol-01

วันหยุดที่จะมาถึงนี้ ใครยังไม่มีแผนไปเที่ยวไหน มาไหว้พระที่วัดใหญ่ชัยมงคล ก็น่าสนใจ สถานที่ท่องเที่ยวใกล้กรุงเทพ สำหรับทุกครอบครัว ที่ต้องการจะไปไหว้พระพักผ่อนหย่อนใจ ที่ใช้เวลาเดินทางไม่นานเท่าไหร่ เป็นวัดมีความสำคัญ ที่เจ๊หวานสะพานปลาขอพาเพื่อนๆมารู้จักทางประวัติศาตร์มากที่สุดและยังเป็นสถานที่ที่นักท่องเที่ยวนิยมมามากที่สุดในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมักจะพบเห็นนักท่องเที่ยวจำนวนมากเดินทางมายังวัดแห่งนี้ จุดสนใจของวัด ใหญ่ชัยมงคลนี้คือเรื่องราวทางประวัติศาตร์ในสมัยกรุงศรีอยุธยา รวมไปถึงสถาปัตยกรรมที่โดดเด่น ชมเจดีย์ที่สูงที่สุดในอยุธยา

ไหว้ขอพรพระเจดีย์ เสริมบารมีที่วัดใหญ่ชัยมงคล

ประวิติความเป็นมาของวัดใหญ่ชัยมงคล วัดนี้เป็นอารามหลวงชั้นตรี ชนิดสามัญเก่าแก่สร้างขึ้นสมัยอยุธยาตอนต้น ตั้งอยู่นอกเกาะเมืองอยุธยา ฝั่งตะวันออกของแม่น้ำป่าสัก เป็นวัดยอดนิยมที่อยู่ในโปรแกรมการไหว้พระจังหวัดอยุธยา เพราะเป็นสถานที่ประดิษฐานพระเจดีย์ชัยมงคล อนุสรณ์แห่งชัยชนะอันยิ่งใหญ่ของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช และประดิษฐานพระพุทธไสยาสน์ขนาดใหญ่ ว่ากันว่าหากได้ไปสักการบูชาจะช่วยเสริมสิริมงคลให้กับชีวิต ความน่าสนใจของวัดแห่งนี้ยังมีอีกมาก วันนี้เราไปทำความรู้จักให้มากขึ้นกันดีกว่า

หว้พระวัดใหญ่ชัยมงคล

ประวัติการสร้างวัด ใหญ่ชัยมงคล

เดิมวัดนี้เป็นสำนักของพระสงฆ์ พระเจ้าอู่ทอง (สมเด็จพระรามาธิบดีที่ 1) ทรงสร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ. 1900 ซึ่งไปบวชเรียนมาสำนักพระวันรัตมหาเถรในลังกาทวีป นามเรียกนิกายนี้ว่า “คณะป่าแก้ว” จึงได้ตั้งชื่อว่า “วัดป่าแก้ว” ต่อมามีผู้คนเลื่อมใสบวชเรียนพระสงฆ์ในนิกายนี้จนเจริญแพร่หลาย พระเจ้าอู่ทองจึงตั้งอธิบดีสงฆ์นิกายนี้ขึ้นเป็นสมเด็จพระวันรัต มีตำแหน่งเป็นสังฆราชฝ่ายขวา คู่กับพระพุทธโฆษาจารย์เป็นอธิบดีสงฆ์ฝ่ายคันถธุระ คือสังฆราชฝ่ายซ้าย โดยวัดนี้เป็นที่สถิตของสมเด็จพระสังฆราช สมัยนั้นเรียกพระสงฆ์ว่า “เจ้าไท” ฉะนั้นเจ้าพญาไทจึงหมายถึงตำแหน่งพระสังฆราช จึงได้ชื่อว่า “วัดเจ้าพญาไท”

สิ่งที่น่าสนใจ ภายในวัด ใหญ่ชัยมงคล

วัดนี้รับการประกาศให้อยู่ในพื้นที่อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา เมื่อปี พ.ศ. 2540 สิ่งน่าสนใจภายในวัด อนุสรณ์แห่งชัยชนะ ของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช พระเจดีย์ชัยมงคล เป็นเจดีย์ทรงระฆังขนาดใหญ่ ตั้งอยู่บนฐานทักษิณสี่เหลี่ยม ความสูง 15 เมตร ความกว้างด้านละ 32.40 เมตร ซึ่งรวมความสูงองค์เจดีย์จากฐานถึงยอดได้ 62.10 เมตร ภายในพระเจดีย์บรรจุชัยมงคลคาถา (พาหุงมหากา) เป็นบทสรรเสริญชัยชนะของพระพุทธองค์ 8 ประการ และบริเวณรอบพระเจดีย์มีพระพุทธรูปปางมารวิชัยตั้งเรียงรายอยู่ด้วย สามารถเดินขึ้นไปไหว้พระด้านบนพระเจดีย์ได้ รวมถึงมีห้องขนาดเล็กที่ตรงกลางมีบ่อลึกลงไปด้านล่างใจกลางเจดีย์ ทั้งนี้ ควรระมัดระวังเพราะบันไดค่อนข้างชัน

สิ่งน่าสนใจ

ขอพรพระนอน วิหารพระพุทธไสยาสน์ 

มาเที่ยวอยุธยา อย่าลืมแวะมาขอพรพระนอนที่วัด ใหญ่ชัยมงคลหลวงพ่อพระนอนที่นี่มีประวัติความเป็นมาที่น่าสนใจ คือพระพุทธไสยาสน์ หรือ พระนอน ลักษณะเป็นสีขาว ห่มคลุมด้วยจีวรตลอดทั้งร่าง ประดิษฐานอยู่บนพื้นที่เดิมของพระวิหารเก่าในอดีต นอกจากนี้ด้านหลังวัดยังมี “พระตำหนักสมเด็จพระนเรศวรมหาราช” และมีพระบรมราชานุสาวรีย์ของพระองค์ให้กราบสักการะเพื่อรำลึกถึงคุณงามความดีของพระองค์ด้วย รวมถึงนั่งพักผ่อนรอบๆ บริเวณ นอกจากนี้ยังมีสวนหย่อมที่สวยงามให้นั่งพักผ่อนก่อนเดินทางออกจากวัด

พระอุโบสถ ซึ่งตั้งอยู่ด้านหน้าพระเจดีย์ชัยมงคล โดยสร้างพระอุโบสถใหม่บนซากเดิม กรมศิลปากรได้ออกแบบแปลนให้บริเวณด้านหน้าประดิษฐาน “พระพุทธชินราช” ไว้สักการบูชา สามารถจุดธูป เทียน และปิดทององค์พระได้ ภายในประดิษฐาน “พระพุทธชัยมงคล” พระพุทธรูปปางมารวิชัย ขัดสมาธิราบ ปั้นด้วยหินทรายทั้งองค์ จีวรลงรักปิดทองประดับแก้ว หน้าตักมีความกว้างเกือบ 2 เมตร

ไหว้พระนอน ขอพร

แวะชมตำหนักสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

ขาดเสียไม่ได้สิ่งที่ต้องมากราบไหว้ขอพร คือ พระสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ซึ่งตำหนักนี้สร้างปี พ.ศ. 2535 แล้วเสร็จเมื่อ พ.ศ. 2544 โดยภายในตำหนักจะประดิษฐานพระบรมราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ในพระอิริยาบถทรงหลั่งน้ำทักษิโณทกเพื่อประกาศอิสรภาพ มีผู้คนจำนวนมากนิยมมากราบไหว้ขอพร หากสมปรารถนามักนำเครื่องสักการะมาถวาย เช่น พานพุ่ม รูปปั้นไก่ชน ชุดทหาร หรือชุดมวยไทย คาถาบูชาสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ให้ตั้งนะโม 3 จบ ต่อด้วย  อิติจิตตัง เอหิ เทวะตาหิ จะมหาเตโช นะระปูชิโต โสระโส ปัจจะยา ทิปปะติ นะเรโส จะ มหาราชา เมตตะ กะโรยัง มหาลาภัง จะ ทาโสตถี ภะวันตุเม

ศึกษาข้อมูลจำเป็น ก่อนการเดินทาง

สามารถเดินทางมาเยือนวัด ใหญ่ชัยมงคลได้ทุกวัน ตลอดทั้งปีตั้งแต่เวลา 08.00 – 17.00 น. สามารถเข้าชมได้แบบไม่เสียค่าใช้จ่าย และเพื่อให้เกียรติสถานที่อันศักดิ์สิทธิ์ นักท่องเที่ยวควรแต่งกายให้สุภาพ ผู้หญิงควรสวมเสื้อมีแขน ควรสวมกระโปรงหรือกางเกงขายาว และไม่ควรกระทำสิ่งใดที่ไม่เหมาะสม ที่เป็นอันตรายและสร้างความเสียหายต่อโบราณสถาน การเดินทางไปวัดใหญ่ ชัยมงคลออกจากกรุงเทพฯ เข้าตัวเมืองอยุธยา จะเห็นเจดีย์วัดสามปลื้ม (เจดีย์กลางถนน) ให้เลี้ยวซ้ายตรงไปประมาณ 1 กิโลเมตร จะผ่านร้านก๋วยเตี๋ยวเรือวัดใหญ่ วัด อยู่ทางซ้ายมือ พื้นที่จอดรถกว้างขวาง รวมถึงมีพื้นที่ภายในห้องน้ำสำหรับคนพิการ ผู้สูงอายุ

สำหรับวันหยุดสุดสัปดาห์นี้ หากยังไม่รู้จะพาครอบครัวไปเที่ยวพักผ่อนที่ไหนดี ลองขับรถออกจากกรุงเทพฯ ออกไปเพียงไม่กี่ชั่วโมง ไปเที่ยวไหว้พระทำบุญที่วัด ใหญ่ชัยมงคลกันดีกว่า “สวัสดี”

เรื่องที่น่าสนใจ

ช่องทางเด่น หวยลาวสามัคคีออกอะไร

ช่องทางเด่น หวยลาวสามัคคีออกอะไร

ช่องทางเด่น หวยลาวสามัคคีออกอะ

|
24 กันยายน 2023
เทคนิคเล่นหวย สูตรหวยลาว

เทคนิคเล่นหวย สูตรหวยลาว

เทคนิคเล่นหวย สูตรหวยลาว วันนี

|
24 กันยายน 2023
หวยหุ้นฮั่งเส็ง ย้อนหลัง เล่นเว็บไหนดี

หวยหุ้นฮั่งเส็ง ย้อนหลัง เล่นเว็บไหนดี

หวยหุ้นฮั่งเส็ง ย้อนหลัง เล่นเ

|
22 กันยายน 2023
หวยไทยออนไลน์ สมัครเว็บหวยฟรี

หวยไทยออนไลน์ สมัครเว็บหวยฟรี

หวยไทยออนไลน์ สมัครเว็บหวยฟรี

|
21 กันยายน 2023
ผลหวยหุ้น หวยออนไลน์ไม่อั้น

ผลหวยหุ้น หวยออนไลน์ไม่อั้น

ผลหวยหุ้น หวยออนไลน์ไม่อั้น วั

|
20 กันยายน 2023
แทงหวยหุ้นสามรัฐ แทงหวยไหนดี

แทงหวยหุ้นสามรัฐ แทงหวยไหนดี

แทงหวยหุ้นสามรัฐ แทงหวยไหนดี เ

|
19 กันยายน 2023