เจ๊หวานสะพานปลา หวยหุ้นวีไอพี

สโลว์ไลฟ์ ไหว้พระ 6 วัดสวยจังหวัดเลย เอาใจสายบุญ

Title_Beautiful temple in loei province-01

จังหวัดเลยแดนเสน่ห์ศิลปะวัฒนธรรม ความเชื่อทางศาสนาพุทธ และวันนี้จะพาชมวัดสวยจังหวัดเลย ชื่นชมสถานที่ท่องเที่ยวที่โด่งดังทางธรรมชาติ สถาปัตยกรรมสวยๆ และทำบุญให้จิตใจแจ่มใส เสริมสิริมงคลให้แก่ชีวิต นอกจากความสุขทางกายสุขภาพทางจิตใจก็สำคัญเหมือนกัน หนึ่งในความสบายใจของหลายๆ คน ได้จากการท่องเที่ยวพักผ่อน การเข้าวัดทำบุญ นอกจากจะได้เพิ่มกุศลเติมแต้มบุญ ยังได้สัมผัสความงามที่เต็มไปด้วยศิลปกรรมที่โดดเด่น จะมีที่ไหนไปลุยกันเลย

อลังการวัดสวย ขอพรเสริมดวง วัดสวยจังหวัดเลย

เจ๊หวานสะพานปลา ของพามาเที่ยวเมืองเลยนอกจากท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ยังมีสถานที่อีกหลายแห่งอย่างวัดสวยจังหวัดเลย ที่รอคอยนักเดินทางมาสัมผัส ดินแดนมหัศจรรย์ แห่งเมืองแห่งขุนเขาโอบล้อมด้วยภูเขาสลับซับซ้อนท่ามกลางสายหมอกปกคลุม อุดมไปด้วยพืชพรรณป่าไม้นานาชนิด ด้วยบรรยากาศที่เย็นสบาย ภูมิประเทศที่งดงาม ประเพณีวัฒนธรรมที่มีชื่อเสียง อย่างการการละเล่นผีตาโขน สมัผัสวิถีชีวิตชาวเชียงคาน การตักบาตรข้าวเหนียวในยามเช้า ชมพระอุโบสถก่ออิฐปูน ศิลปะล้านช้างวัดท่าคก เป็นวัดเก่าแก่ที่อยู่คู่เมืองเชียงคานมานานกว่า 200 ปี สร้างเมื่อปี พ.ศ.2395 โดยพระศรีอรรคฮาดเจ้าเมืองเชียงคาน โดยร่วมกับชาวบ้าน ด้านหน้าอุโบสถและขอบหน้าต่างมีศิลปะลวดลายแบบฝรั่งเศส ซึ่งคาดว่าคงได้รับอิทธิลพลจากสมัยที่ฝรั่งเศสยึดครองดินแดนฝั่งลุ่มน้ำโขง

6 วัดสวยจังหวัดเลย เอาใจสายบุญ

สัมผัสวัดเก่าแก่คู่บ้านคู่เมืองเชียงคาน

ไปต่อกันที่วัดศรีคุณเมือง เป็นวัดเก่าแก่ที่ชาวบ้านเรียกกันมานานว่าวัดใหญ่ เป็นวัดคู่บ้านคู่เมืองของอำเภอเชียงคาน จังหวัดเลยสร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2485 โดยการผสมผสานระหว่างศิลปะแบบล้านนาและล้านช้าง ซึ่งจะเห็นได้จากสถาปัตยกรรมของพระอุโบสถ ที่มีลักษณะของหลังคาแบบลดหลั่นลงมาตามแบบฉบับศิลปะล้านนา ด้านในเป็นที่ประดิษฐานพระประธาน ซึ่งเป็นพระพุทธปฏิมาประทับขัดสมาธิราบนาคปรก สันนิษฐานว่าศิลปะล้านช้างนี้มีอายุกว่า 300 ปี อีกทั้งยังมีจิตรกรรมฝาผนังที่บอกเล่าถึงนิทานชาดกและพระพุทธประวัติอย่างวิจิตรงดงาม

ชมรอยพระพุทธบาทยาวบนหินลับมีด

อีกวัดที่สวยงาม คือ วัดพระพุทธบาทภูควายเงิน เป็นโบราณสถานเก่าแก่ทางพระพุทธศาสนาอีกแห่งหนึ่ง ในอำเภอเชียงคาน สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2300 สมัยก่อนเชื่อว่าต้องเป็นผู้มีบุญเท่านั้น ที่จะสามารถขึ้นไปกราบไหว้รอยพระพุทธบาทได้ เพราะตัววัดตั้งอยู่บนเนินเขาที่สูงกว่าระดับน้ำทะเลถึง 400 เมตร อีกทั้งสมัยก่อนการเดินทางยังค่อนข้างลำบาก ไม่มีถนนเดินทางขึ้นไปสะดวกเหมือนในปัจจุบัน สิ่งที่น่าสนใจคือ รอยพระพุทธบาทที่ประดิษฐานอยู่บนหินลับพร้า (หินลับมีด) ซึ่งมีลักษณะเป็นรอยแตก รูปลักษณะเหมือนรอยพระพุทธบาทจริง และได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถาน มีพระเจ้าใหญ่พุทธฉัพรรณรังสี พระพุทธรูปปูนปั้นสีขาวองค์ใหญ่ และตามพระวรกายยังประดับด้วยกระจกเงาชิ้นเล็กๆให้ได้สักการะกัน

รอยพระพุทธบาทยาวบนหินลับมีด

กราบไหว้พระวัดป่าชมความร่มรื่น

วัดศรีพนมมาศ (วัดโท่ง) เป็นอีกสถานที่หนึ่งที่ไม่ควรพลาด ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2497 โดยชาวเมืองเชียงคานได้ช่วยกันสร้างขึ้นโดยมีพระมหาบุญหนัก สิริปุญโญ เป็นประธานฝ่ายพระสงฆ์ ได้สร้างขึ้น วัดศรีพนมมาศมีกำแพงรอบทั้งหมด 75 ไร่ มีประตูเข้าออก 2 ด้าน ด้านหนึ่งเข้าทางหน้าศาลา ประตูที่ 2 เข้าทางประตูศาลาบำเพ็ญกุศลประตูทั้งสองของวัดจะอยู่ทางทิศเหนือ ปัจจุบัน ได้สร้างเจดีย์ศรีพนมมาศมี 2 ชั้น ชั้นที่ 1 จะใช้เป็นที่อบรมปฏิบัติกรรมฐานได้จัดเป็นที่ประชุมของคณะสงฆ์ ศาสนพิธีที่สำคัญต่าง ๆ และในชั้นที่ 2 จะใช้จัดเก็บ สารีริกาธาตุวัดศรีพนมมาศ, และอัฐบริขารที่สำคัญ, พระไตรปิฎก, รูปเหมือนครูบาอาจารย์ทั้งหลาย เช่น หลวงปู่เสาร์ หลวงปู่มั่น หรือท่านอื่นๆ เป็นต้น

มองจิตรกรรมฝาผนังประเพณีผีตาโขน พระเวสสันดร

วัดคู่เมืองของอำเภอด่านซ้ายจังหวัดเลย วัดโพนชัย สร้างขึ้นพร้อมกับ พระธาตุศรีสองรักในปี พ.ศ. 2103 เป็นวัดเก่าแก่ที่มีอายุกว่า 400 ปี สันนิฐานว่าผู้ที่สร้างวัดนี้เป็นกลุ่มเดียวกับที่สร้างพระธาตุศรีสองรัก คือ พระเถระของกรุงศรีอโยธยา 5 รูป และจากกรุงศรีสัตนาคณหุต 5 รูป ซึ่งมาทำสัตยาบันหล่อน้ำสัจจาตามศิลาจารึกสร้างพระธาตุศรีสองรัก และได้สร้างพระธาตุศรีสองรักจำลอง อยู่ทางทิศใต้ของพระวิหาร 1 องค์ มีความสูง 15  เมตร จุดเด่นของวัดนี้คือ มีพระอุโบสถหลังใหญ่ที่สวยงามและมีเอกลักษณ์เฉพาะเป็นแบบศิลปะล้านช้างหลวงพระบางภายในจะมีภาพเขียนสีผนัง เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับพระเวสสันดร และประเพณีผีตาโขน

จิตรกรรมฝาผนัง ประเพณีผีตาโขน

สัมผัสการนั่งวิปัสสนากรรมฐาน ในป่าอันเงียบสงบ

วัดสันติวนาราม ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ.2482 โดยพระครูพิทักษ์สังฆการ เป็นผู้นำชาวบ้านสร้างขึ้น เดิมชื่อว่า “วัดป่าศิริพิทักษ์อรัญวาส” ต่อมาพระพิมลธรรมเปลี่ยนชื่อใหม่เป็น “วัดสันติวนาราม” ตามสภาพสถานที่ตั้ง ซึ่งเป็นป่าสงบเงียบเหมาะแก่การนั่งวิปัสสนากรรมฐาน ชาวบ้านจึงเรียกว่าวัดป่าช้าหรือวัดโนนป่าช้า จุดเด่นคือมณฑลประดิษฐานรอยพระพุทธบาทจำลอง และบริเวณรอบอุโบสถมีพระพุทธรูปสีทองอร่ามงดงามประดิษฐานเรียงรายนับร้อยองค์

สถาปัตยกรรมที่งดงามความวิจิตรอลังการ ของวัดดังจังหวัดเลย คงถูกใจสายบุญไม่มากก็น้อย สำหรับวัดสวยทั้ง 6 ที่เราเอามาแนะนำในวันนี้ เพื่อนๆสามารถเดินทางมาได้สะดวก ในแต่ละวัดจะมีเอกลักษณ์และความสวยงามแตกต่างกันออกไป สำหรับใครที่อยากเปลี่ยนบรรยากาศ จัดทริป ไหว้พระถิ่นแคนแดนอีสาน จังหวัดเลยจัดได้ว่าเป็นอีกหนึ่งสถานที่น่าสนใจมากเลยทีเดียว “สวัสดี”

เรื่องที่น่าสนใจ

ราศีดวงเฮง ดวงดี ดูดวงปี 2567

ราศีดวงเฮง ดวงดี ดูดวงปี 2567

ราศีดวงเฮง ดวงดี ดูดวงปี 2567

|
9 ธันวาคม 2023
นิเคอิวีไอพี เล่นยังไงให้รวย

นิเคอิวีไอพี เล่นยังไงให้รวย

นิเคอิวีไอพี เล่นยังไงให้รวย ส

|
8 ธันวาคม 2023
หัดเล่นหวย หวยลาวกาชาด แนวทาง

หัดเล่นหวย หวยลาวกาชาด แนวทาง

หัดเล่นหวย หวยลาวกาชาด แนวทาง

|
7 ธันวาคม 2023
หวย โฮจิมินห์ เล่นยังไง

หวย โฮจิมินห์ เล่นยังไง

หวย โฮจิมินห์ เล่นยังไง วันนี้

|
6 ธันวาคม 2023
betflix68 คาสิโนครบวงจร

betflix68 คาสิโนครบวงจร

betflix68 คาสิโนครบวงจร วันนี้

|
5 ธันวาคม 2023
ตารางแข่งแมนยู เปิดตารางแข่งฟุตบอล

ตารางแข่งแมนยู เปิดตารางแข่งฟุตบอล

ตารางแข่งแมนยู เปิดตารางแข่งฟุ

|
3 ธันวาคม 2023