เจ๊หวานสะพานปลา หวยหุ้นวีไอพี

ศิลปะวัดสีน้ำเงิน วัดร่องเสือเต้น เหนือสุดแดนสยาม 66

Title_Wat Rong Suea Ten(Blue Temple)-01

เริ่มต้นทริปสายบุญวันนี้ ปัดหมุดไปที่ วัดร่องเสือเต้น เป็นหนึ่งในวัดที่จัดว่ามีความงดงามในเมืองเชียงราย เจ๊หวานสะพานปลา เห็นว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวยอดฮิต ที่นักท่องเที่ยวทั้งหลายไม่ควรพลาด ที่จะต้องแวะมาชมความงดงาม วิจิตรตระการตาของสถาปัตยกรรมและพุทธศิลป์ไทยประยุกต์ ที่รังสรรค์ขึ้นมาจากงานฝีมือ เป็นเอกลักษณ์ที่น่าจดจำ โดยเฉพาะประติมากรรมบันไดพญานาค ที่ใช้เฉดสีเดียวกันนั้นมีความชดช้อย และลวดลายแตกต่างจากประติมากรรมทั่วไปอย่างเห็นได้ชัด ทุกมุมของวัดมีความงดงาม สามารถถ่ายรูปและชื่นชมศิลปะไทยได้อย่างเต็มอิ่ม จุใจสายบุญทั้งหลายอย่าลืมแวะมาไหว้พระสักการะ ขอพรกันสักครั้ง

ประวัติวัดสวย วัดสีน้ำเงิน(ร่องเสือเต้น)

ประวัติวัดสีน้ำเงินแห่งเดียวในเชียงราย วัดร่องเสือเต้น ในอดีตสถานที่แห่งนี้เคยเป็นที่ตั้งของวัดร้าง ก่อนที่จะมีการพบเห็นเศษซากอิฐโบราณ เป็นจำนวนมากเมื่อ 80 – 100 ปีก่อน จากคำบอกเล่าของคนถ้าคนแก่ เล่าว่าในสมัยนั้นยังค่อยไม่มีบ้านเรือนและผู้คนอาศัยก็มีอยู่ไม่มากนัก จึงสัตว์ป่ามีจำนวนมากโดยเฉพาะเสือ ชาวบ้านที่ผ่านแถวนั้นมักชอบเห็นเสือกระโดดข้ามร่องน้ำไปมาตรงที่แห่งนี้เป็นประจำ จึงเรียกบริเวณนี้ต่อๆ กันมาจนติดปากว่า ร่องเสือเต้นและยังเรียกหมู่บ้านใกล้เคียงในบริเวณนี้ว่า บ้านร่องเสือเต้น

ศิลปะวัดสีน้ำเงิน วัดร่องเสือเต้น

ความจำเป็นในการสร้างวัดสีน้ำเงิน

ที่นี้มีความจำเป็นต้องวัด จึงถูกสร้างขึ้นเนื่องจากชาวบ้านร่องเสือเต้น ไม่มีที่ไหว้พระทำบุญเวลาทำบุญในวันสำคัญต้องเดินทางไปทำบุญที่วัดอื่น ทำให้คนในหมู่บ้านต่างกระจัดกระจายกันไป จึงได้ร่วมกันประชุมศึกษาคิดจะบูรณะวัดร้างตรงบริเวณนี้ เพื่อเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวบ้านร่องเสือเต้น และเพื่อจะได้เป็นที่ประกอบพระพุทธศาสนาในวันสำคัญ ชาวบ้านจึงได้ร่วมกันบูรณะสร้างวัดแห่งนี้ขึ้นมาและตั้งชื่อวัดว่า “วัดร่องเสือเต้น” ร่องเสือเต้นในภาษาอังกฤษ ที่นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติตั้งชื่อโดยใช้ชื่อว่า Blue Temple

สัมผัสความโดดเด่นสะดุดตาจนต้องมาดู

ว่ากันว่าสิบปากว่าไม่ตาเห็น มีรีวิววัดสีน้ำเงินจังหวัดเชียงราย งดงามโดดเด่นมาแล้วต้องตะลึง กับสถานที่หนึ่งซึ่งอยู่ไม่ไกลจากตัวเมืองเชียงรายมากนัก เป็นหนึ่งในวัดที่มีความสวยงามทางพุทธศิลป์ มีเอกลักษณ์ความงดงามทางสถาปัตยกรรม ภายในบริเวณวัดนั้นจะทาด้วยสีน้ำเงินฟ้าสดใส ดูแปลกตาแตกต่างจากวัดทั่วๆ ไปที่เราคุ้นเคย ตัวพระอุโบสถ องค์เจดีย์ หรือซุ้มประตูต่างๆ ซึ่งจากข้อมูลบอกว่า สีน้ำเงินฟ้า แสดงถึงธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ขจรขจายไปทั่วโลก ซึ่งเป็นหลักคำสอนที่เป็นจริงตามเหตุและผลเปรียบเหมือนดังท้องฟ้าที่สดใสนั่งเอง

วัดดังแห่งเมืองเชียงราย

วัดดังแห่งเมืองเชียงรายที่เรียกง่ายๆ วัดสีน้ำเงิน

วัดนี้ตั้งอยู่ที่ชุมชนร่องเสือเต้น ตำบลริมกก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงรายความงามของพระอุโบสถสีน้ำเงิน สร้างขึ้นด้วยศิลปะแบบไทยประยุกต์จากฝีมือการรังสรรค์ของ นายพุทธา  กาบแก้ว หรือสล่านก ศิลปินท้องถิ่นชาวเชียงรายเป็นการใช้ศิลปะประยุกต์ ที่เป็นเอกลักษณ์ เฉดสีสีน้ำเงินฟ้าตัดกับสีทอง ลวดลายต่างๆที่พริ้วไหว ประติมากรรมบันไดพญานาค ที่ใช้เฉดสีเดียวกันมีความชดช้อย ลวดลายแตกต่างจากประติมากรรมทั่วไป และเมื่อเข้าไปด้านในต้องตื่นตาตื่นใจไปความสวยงามของวัด ที่มีความแตกต่างจากรูปแบบการสร้างวัดอื่นๆ เริ่มตั้งแต่ด้านหน้าวัดมีซุ้มประตูวัดสุดอลังการ ที่สร้างเป็นพญานาคท้าวมุจลินทร์ และปู่ศรีสุทโธ ถัดเข้าเป็นวงเวียน ที่จัดสร้างเป็นพระอุปคุต พระอัครสาวกของพระพุทธเจ้า ก่อนที่จะเข้าไปยังวิหารวัด ที่มีความสวยงามอลังการณ์ด้วยงานประติมากรรมพุทธศิลป์ร่วมสมัย

ทิพยสถานนิยามแห่งพระวิหารวัดนี้

รูปแบบประติมากรรมและจิตรกรรม ภายในวิหารมีผลงานจิตรกรรมภาพวาดฝาผนังเกี่ยวกับพระพุทธประวัติ โดยใช้เฉดสีน้ำเงินฟ้ามีลวดลายที่อ่อนช้อยงดงาม มีพระประธานสีขาว สูง 6.50 เมตร หน้าตักกว้าง 5 เมตร ชื่อว่า “พระพุทธรัชมงคลบดีตรีโลกนาถ” โดยมีพระรอดลำพูนจำนวน 88,000 องค์ และแก้วแหวนเงินทองหลายสิ่งถูกฝังอยู่ ใต้พระพุทธรูปองค์นี้ รวมทั้งบริเวณพระเศียรได้บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ ซึ่งได้รับพระราชทานจากสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก รวมทั้งยังได้รับพระราชทานนามพระพุทธรัชมงคลบดีตรีโลกนาถ ที่หมายความว่า “พระพุทธเจ้าทรงเป็นมงคล เจ้าในความเป็นราชา เป็นที่พึ่งในสามโลก”

ชมความงดงามวัดสีน้ำเงิน

ส่วนทางด้านหลังวิหารมีพระพุทธรูปสีขาวปางห้ามญาติองค์ใหญ่ประดิษฐานอยู่ และ“พระธาตุเกศแก้วจุฬามณีห้าพระองค์” มีความสูง 20 เมตรโดยยอดขององค์พระธาตุได้บรรจุพระบรมสาริกธาตุ จากสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสงฆปรินายก งดงามด้วยพุทธศิลปร่วมสมัย  สวยงามโดดเด่นในแบบเฉพาะตัว เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง และเป็นอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวทางพุทธศาสนาสำคัญของจังหวัดเชียงราย

การเดินทางชมความงดงามวัดสีน้ำเงิน

สำหรับการเดินทางมาชมประติมากรรมวัดสีน้ำเงิน มาง่ายไม่ได้ลำบาก โดยวัดตั้งอยู่ริมแม่น้ำกก ห่างจากสะพานแม่น้ำกก ราว 300 เมตร โดยเริ่มจากห้าแยกพ่อขุนฯ ให้ไปตามถนนสายหลัก เชียงราย – แม่สาย เมื่อข้ามสะพานแม่น้ำกกจะเห็นแยกไฟแดงแรก ให้เลี้ยวซ้ายเข้าไปประมาณ 250 เมตร และเลี้ยวซ้ายอีกประมาณ 50 เมตร จะเห็นวัดทางด้านขวามือ หรือสอบถามเส้นทางเพิ่มเติมได้ เลขที่ 306 หมู่ 2 ตำบลริมกก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57100

โชคดีที่เรามีศิลปะวัฒนธรรมประจำชาติที่สวยงาม ที่ชาวต่างชาติยังต้องหลงรัก และยิ่งมีศิลปินที่สร้างสรรค์ผลงาน ทำให้เราชาวไทยอย่างได้เห็นถึงความสวยงาม ให้ผู้คนที่ได้เข้ามาในตัววิหารด้วยความศรัทธาและเลื่อมใส กราบไหว้สักการะเพื่อเป็นสิริมงคลให้แก่ตนเอง หากใครมีโอกาสมาจังหวัดเชียงรายแห่งนี้ ต้องไม่พลาดที่จะมาชม วัดสีน้ำเงิน แห่งนี้กันนะ“สวัสดี”

เรื่องที่น่าสนใจ

เว็บหวยสด หวยหุ้นรัสเซียคือ

เว็บหวยสด หวยหุ้นรัสเซียคือ

เว็บหวยสด หวยหุ้นรัสเซียคือ สำ

|
26 กันยายน 2023
สอนเล่นหวยมือใหม่ หวยฮานอยวันนี้

สอนเล่นหวยมือใหม่ หวยฮานอยวันนี้

สอนเล่นหวยมือใหม่ หวยฮานอยวันน

|
25 กันยายน 2023
ช่องทางเด่น หวยลาวสามัคคีออกอะไร

ช่องทางเด่น หวยลาวสามัคคีออกอะไร

ช่องทางเด่น หวยลาวสามัคคีออกอะ

|
24 กันยายน 2023
เทคนิคเล่นหวย สูตรหวยลาว

เทคนิคเล่นหวย สูตรหวยลาว

เทคนิคเล่นหวย สูตรหวยลาว วันนี

|
24 กันยายน 2023
หวยหุ้นฮั่งเส็ง ย้อนหลัง เล่นเว็บไหนดี

หวยหุ้นฮั่งเส็ง ย้อนหลัง เล่นเว็บไหนดี

หวยหุ้นฮั่งเส็ง ย้อนหลัง เล่นเ

|
22 กันยายน 2023
หวยไทยออนไลน์ สมัครเว็บหวยฟรี

หวยไทยออนไลน์ สมัครเว็บหวยฟรี

หวยไทยออนไลน์ สมัครเว็บหวยฟรี

|
21 กันยายน 2023